Over Klasina Lont

De online studiecoach is opgericht door Klasina Lont. Bij de Hogeschool van Amsterdam heb ik als docent en studentbegeleider meer dan tien jaar ervaring met het begeleiden van studenten. Zelf heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een aantal jaren als jurist in de praktijk te hebben gewerkt, heb ik de overstap naar het hoger onderwijs gemaakt.

Ik ben werkzaam bij de opleiding HBO-Rechten. Naast het behalen van mijn lesbevoegdheid, heb ik ook een coachopleiding gevolgd. Het begeleiden van jonge mensen vind ik ontzettend inspirerend. Door mijn jarenlange ervaring heb ik een goed beeld waar studenten tegen aanlopen. Veel studenten weten niet hoe ze effectief goed kunnen studeren, weer anderen ervaren veel stress of lopen met angsten en depressieve gevoelens rond. Ook is er een groep die een groot motivatiegebrek heeft en veel uitstelgedrag vertoond. Dat leidt bijna altijd tot een studieachterstand en is rampzalig voor je motivatie. Tot slot degenen die nog steeds geen besef hebben van wat ze nu eigenlijk echt willen. De meerderheid denkt dat ze hier alleen in staan en dat gevoel van isolatie en eenzaamheid kan de situatie soms nog erger maken.

De online studiecoach wil graag een platform zijn voor studenten om dat steuntje in de rug te geven wanneer zij dat nodig hebben. Door te schrijven over de eerder genoemde thema’s en het delen van verhalen, wordt duidelijk dat er velen zijn die op een bepaald moment tegen moeilijkheden in hun studie aanlopen. Het is oké om te erkennen dat je er zelf niet uitkomt en dat je hulp nodig hebt. Mijn praktische tips en coaching kunnen je helpen hoe je vervolgens met deze uitdagingen om kunt gaan.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle informatie hoe je zo goed mogelijk je studie kunt doorlopen, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.

Heb je meer behoefte aan persoonlijke begeleiding, is het ook mogelijk om via klasinalont@deonlinestudiecoach.nl een online coachtraject op maat aan te vragen.

Klasina Lont
Klasina Lont